Workshops welzijn Groeien zonder Grenzen

Workshops welzijn GzG

Welzijn, het streven naar een goede balans op zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal vlak, vormt de kern van ons menselijk bestaan. Op Groeien zonder Grenzen was dit dan ook een van de drie pijlers die ‘Fit for the Future’ betekenis gaf. Binnen dit thema werden drie verrijkende workshops aangeboden, geleid door verschillende opleiders die gespecialiseerd zijn in het bevorderen van welzijn op diverse vlakken. 

Nobbe Mieras  – Leadership Presence 

Natalie Holwerda-Mieras, oprichtster van Nobbe Mieras, trapte de workshops welzijn af met een inspirerende sessie over Leadership Presence.Tijdens de workshop werden de deelnemers meegenomen in de kunst van strategische communicatie, met als doel leiders te helpen hun ‘presence’ te versterken, een alles bepalende factor in het verbeteren van het welzijn binnen organisaties. 

Natalie legde nadruk op het belang van bewustzijn rondom hoe leiders worden waargenomen door hun collega’s, gebaseerd op het werk van Machiavelli en recent onderzoek door Susan Fisk. Mensen beoordelen elkaar automatisch op twee dimensies: warmte en competentie, wat de basis vormt voor eerste indrukken en verdere interacties binnen professionele omgevingen. 

De sleutel tot presence leadership ligt in het evenwicht tussen warmte en competentie, legde Natalie uit. Warmte gaat over de intenties van een persoon, terwijl competentie aangeeft in hoeverre deze intenties worden waargemaakt. Ook haalde Natalie aan hoe zwaarwegend eerste indrukken zijn. Leiders die zowel warmte als competentie uitstralen, worden vaak gezien als inspirerende figuren waarmee werknemers zich graag identificeren. Dit staat in contrast met leiders die als kil en incompetent worden ervaren, waarmee men liever geen interactie heeft. Door zich bewust te zijn van deze dynamiek kunnen leiders werken aan hun presence om een omgeving te creëren die het welzijn bevordert. 

Hoe versterk je je presence? Dat was de volgende vraag die tijdens de workshop werd behandeld. Natalie bood verschillende strategieën aan, zoals het tonen van verbale empathie en van zelfverzekerdheid. Ook hierin is het zaak de goede balans te vinden. 

Een interessant aspect van de workshop was de focus op hoe stereotypen onze perceptie van warmte en competentie kunnen beïnvloeden. Door bewust te zijn van deze vooroordelen kunnen leiders actief stereotypen uitdagen en een inclusievere werkomgeving creëren. Het concept van presence leadership biedt HR- en Learning & Development-professionals krachtige handvatten om leiderschap binnen organisaties te versterken en het welzijn van hun teams te bevorderen, waardevolle informatie voor alle deelnemers om de workshop mee af te sluiten. 

Focus Academy – Focus Quiz 

Voor de tweede workshop werd de aandacht gericht op focus – een onderwerp waar in dit tijdperk van constante connectiviteit en digitale afleiding wel wat meer aandacht aan besteed mag worden. Want eerlijk, wie kan nog echt zijn focus behouden? Oscar de Bos, de grondlegger van de Focus Academy, zorgde met deze quiz voor een interactieve ervaring die licht werpt op de complexiteit van onze moderne afleidingen en het belang van focus voor ons welzijn. 

De deelnemers werden meteen aan het denken gezet met een verrassend weetje: wist je dat 66% van de mensen binnen 10 minuten na het ontwaken hun smartphone controleert? Een eye-opener, nietwaar? Maar dat was nog maar het begin. De introductie van de iPhone in 2007, die onze media gebruikspatronen ingrijpend veranderde, vormde het startpunt van een quiz waarin elk feit en elke vraag diende als een spiegel die ons confronteerde met onze digitale gewoonten. 

De Focus Quiz liet ook zien hoe de evolutie van media onze blootstelling aan prikkels heeft verhoogd. Neem bijvoorbeeld de opkomst van ‘sludge content’ op TikTok, waarbij video’s uit meerdere clips bestaan die tegelijkertijd worden afgespeeld. Dit verhoogt de hoeveelheid informatie die we tegelijkertijd proberen te verwerken, wat leidt tot overprikkeling – iets waar veel deelnemers zich in herkenden. 

Oscar benadrukte vervolgens hoe onze hersenen elke seconde maar liefst 11 miljoen bits aan prikkels verwerken. Een verbazingwekkend aantal! Maar hoe gaan onze hersenen daarmee om? De quiz liet zien hoe ons onbewuste brein belangrijke informatie filtert, waardoor de noodzaak van focus duidelijk naar voren kwam, niet alleen voor productiviteit maar ook voor ons algehele welzijn, zowel op het werk als daarbuiten. 

De quiz onthulde ook hoe vaak we tegenwoordig worden afgeleid op het werk – elke 44 seconden volgens recent onderzoek. Een aanzienlijke versnelling vergeleken met het verleden, wat de uitdagingen benadrukt van het behouden van concentratie in een wereld vol afleidingen. De tip is om in je pauze bijvoorbeeld stil uit het raam te staren of een wandeling van 20 minuten te maken, dit kan het cortisolniveau, en dus stress, halveren. Dit soort activiteiten helpen om onze geest te resetten en nieuwe verbindingen in het brein te stimuleren. 

Met al deze schokkende data en weetjes over focus waren alle deelnemers wakker geschud. Er is werk aan de winkel! Gelukkig hebben ze nu de handvatten om de eerste stappen te zetten naar een meer gefocust (werk)leven. 

Sandra Bruins – Grip op geluk 

De pijler welzijn werd verder versterkt met een inspirerende workshop genaamd ‘Grip Op Geluk’, ontwikkeld en gepresenteerd door Sandra Bruins. Deze workshop belooft niet alleen individueel geluk te vergroten, maar draagt ook bij aan het algehele welzijn binnen organisaties. 

Centraal in deze workshop staat de actieve deelname van de deelnemers via een spel dat persoonlijke coaching integreert. Hierbij worden deelnemers uitgenodigd om diep na te denken over wat voor hen echt belangrijk is, met als doel zelf de regie over hun leven te nemen. Dit leidt tot een grotere persoonlijke voldoening, zowel binnen hun privéleven als op de werkvloer. 

Een volgende stap in de workshop omvatte oefeningen gericht op het identificeren van levensdoelen, waarbij deelnemers werden aangemoedigd om te overdenken wat ze echt willen bereiken. De steun van de omgeving werd benadrukt als doorslaggevend; indien deze ontbreekt, benoemde Sandra het belang van alsnog standvastig blijven. Een boeiend aspect van de workshop was de focus op ‘kerstgesprekken’, waar de deelnemers mochten reflecteren op wat ze het komende jaar willen bereiken, dit draagt bij ​​aan het concept van werkgeluk. 

Sandra bracht vervolgens een meer praktische benadering van geluk naar voren, waarbij ze zich afvroeg wat ons eigenlijk gelukkig maakt. Volgens ‘Grip Op Geluk’ ligt het antwoord in het bewustzijn en de waardering van het huidige moment. Deelnemers werden aangemoedigd om na te denken over wat hen gelukkig maakt, dankbaarheid te oefenen en stil te staan bij hun huidige levenssituatie door middel van het ‘Levenswiel’. Dit instrument vraagt iedereen om verschillende aspecten van hun leven te evalueren en na te denken over hoe kleine verbeteringen een groot verschil kunnen maken. 

Het unieke aan deze workshop werd vervolgens belicht: de nadruk op directe actie. Na het identificeren van hoe een verbetering in het geluksgevoel eruitziet, werden deelnemers aangespoord concrete stappen te zetten richting hun doelen. Dit actiegerichte component zorgt ervoor dat inzichten niet alleen dromen blijven, maar vertaald worden naar de realiteit. 

Zo blijven de stappen op weg naar geluk niet alleen dromen, maar worden ze daadwerkelijk realiteit, of in ieder geval, de route ernaartoe. Want geluk pak je niet zomaar vast. Toch zijn de deelnemers geïnspireerd om de grip op hun eigen geluk goed vast te houden na deze motiverende workshop. 

Boeken we een
demo?