Workshops ontwikkeling Groeien zonder Grenzen

Workshops ontwikkeling GzG

Binnen het kader van Fit for the Future, waarbij voortdurende ontwikkeling cruciaal is voor zowel organisaties als individuen, hebben we dit jaar drie boeiende workshops gehouden die gericht waren op groei en ontwikkeling. Laat ons een kijkje nemen naar deze workshops, geleid door enkele van de meest inspirerende opleiders van dit moment. 

ICM – De sleutel tot impactvol leren in organisaties 

De eerste workshop van de dag begon al goed, voor elke deelnemer lagen er een ICM-schrift en pen klaar op de stoel, terwijl er op het podium van de workshopruimte een groot, rond kleed dat de 7 stappen van het ICM-transfermodel lag. De zaal stroomde vol en extra tafels werden toegevoegd om iedereen een comfortabele zitplaats te bieden, waardoor de ruimte vervuld was met een sfeer van verwachting en nieuwsgierigheid. 

De workshop begon met een introductie van de trainers, Cecile en Emilie, gevolgd door een boeiende verkenning van het concept van ’transfer’ en hoe dit de sleutel kan zijn tot effectief leren in organisaties. De onderwerpen die behandeld zouden worden, werden onthuld: 

 • Wat is transfer? 
 • Transferkillers 
 • De 7 succesfactoren 
 • Praktijkcase 
 • Ons advies 

De interactie met het publiek begon met het delen van persoonlijke ervaringen met transfer, waarbij duidelijk werd dat niet alle ervaringen positief waren. Via een Mentimeter werd gepeild wat de ’transferkillers’ waren die deelnemers doorgaans het meest ervaren, met veelvoorkomende obstakels zoals hoge werkdruk, een gebrek aan een veilige omgeving, en een disconnectie met de praktijk. Cecile en Emilie erkenden deze uitdagingen en benoemden nog een paar andere mogelijke beperkende factoren. 

Gelukkig biedt het ICM-transfermodel een oplossing. De 7 succesfactoren werden gepresenteerd als het tegenovergestelde van de ’transferkillers’, met stakeholders, context, integratie, motivatie, intensiteit, sociaal, en technologie als de heldere paden naar succes. 

Als afsluiter werd een fictieve casus van “Caroline” gepresenteerd, waarbij deelnemers in groepjes moesten nadenken over vragen tijdens een intake die aan Caroline gesteld zouden kunnen worden. Door deze oefening ontstond inzicht in zowel de uitdagingen van werknemers als mogelijke oplossingen, waarna er klassikaal advies aan Caroline kon worden gegeven. 

Na een aantal waardevolle inzichten en adviezen kon de workshop worden afgesloten, waarna de deelnemers de zaal verlieten, verrijkt met kennis en klaar om transfer effectief toe te passen in hun organisaties. 

Franklincovey Benelux – Ontwikkelen leiderschap op ieder niveau 

Thijs Westerink, de CEO van Franklin Covey, leidde een inspirerende workshop over leiderschap in de moderne tijd. De workshop startte met een verhelderend verhaal over de uitdagingen waarmee leiders vandaag de dag worden geconfronteerd, waarna een interactieve sessie volgde waarbij het publiek betrokken werd. 

Hoewel het overgrote deel van het publiek uit niet-leidinggevenden bestond, ontstond er een levendige discussie over de complexiteiten van leiderschap en de belangrijkste kenmerken van een goede leider. Thijs legde de nadruk op de rol van resultaten, acties en mindset bij het onderscheiden van effectief leiderschap. Een opmerkelijke openbaring was dat bij eerstelijnsleiders maar liefst 80% van hun vaardigheden sociale vaardigheden zijn die ze moeten inzetten tijdens het werk, een inzicht dat de meesten verraste. 

Na een interactief spel op het scherm presenteerde Thijs de 6 stappen naar inspirerend leiderschap: 

 1. Lead mindset 
 2. 1 op 1 gesprekken 
 3. Ondersteun je team 
 4. Feedbackcultuur 
 5. Leiden door verandering 
 6. Managen van tijd en energie (jezelf managen) 

De vraag aan het publiek waar hun leidinggevende in kon verbeteren bracht veel energie vrij en leidde tot boeiende discussies. Vervolgens werd ingegaan op de specifieke uitdagingen van medior- en seniorleiders en werden de 4 rollen van leiderschap belicht. 

Als afsluiter deelde Thijs een krachtige quote die je altijd kan gebruiken wanneer je je afvraagt of je nog op je plek zit: “Ik ben een gewaardeerd lid van een winnend team dat betekenisvol werk levert in een omgeving van vertrouwen”. Deze quote leidde tot een levendige discussie over welk element hiervan de grootste uitdaging in de organisatie van de deelnemers vormde. 

Met deze energieke interactie werd de workshop afgesloten, waarbij de deelnemers weggingen van een bijzonder waardevolle sessie die nog lang zal naklinken binnen de organisaties van de deelnemers. 

 Xebia Academy – The psychology of high performance teams 

De workshop van Xebia Academy, gepresenteerd door Celine (HR-manager) en Sjoerd (trainer), dook diep in de psychologie achter high-performance teams. Met de aanbeveling van het boek “The fearless organisation” van Amy Edmondson, startte de sessie, in dit boek worden namelijk praktische tips behandeld om psychologische veiligheid te bevorderen. 

Door middel van een mentimeter werd gekeken naar wat psychologische veiligheid inhoudt voor de deelnemers, hierdoor ontstond er een mooie open discussie in de zaal. Celine en Sjoerd deelde data die het belang van psychologische veiligheid extra benadrukte, bijvoorbeeld dat er met een mate van verbondenheid gemiddeld 40% minder incidenten zijn en 12 % verhoging van werkprestaties. 

Met een aantal mooie praktijkvoorbeelden werden de belangrijkste lessen vanuit Xebia belicht:  

 • Start bij het fundament  
 • De onboarding is een belangrijk middel  
 • Positieve veilige organisatiecultuur  
 • Psychologische veiligheid cruciaal voor innovatie en ontwikkeling   

Tijdens de workshop werd het ‘onder het tapijt’-principe toegepast, waar teams gezamenlijk verborgen problemen bespraken om een cultuur van openheid en vertrouwen te bevorderen. Dodelijke aannames over psychologische veiligheid, zoals het vermijden van kritiek op managers en het negeren van zorgen, werden benadrukt. Belangrijke tips werden gedeeld, waaronder het niet verwarren van stilte met instemming en het zien van directe feedback als een geschenk. Tot slot werden manieren besproken om psychologische veiligheid te vergroten, zoals het tonen van goed voorbeeld en het stimuleren van betrokkenheid en openhartigheid. 

En zo kwam er al een einde aan deze workshop en alle ontwikkelingsworkshops van de dag, waarin mooie onderwerpen en inzichten aan bod zijn gekomen. 

Boeken we een
demo?