Workshops C-suite Groeien zonder Grenzen

C-suite workshops GzG

C-Suite 

In lijn met de pijlers Veerkracht, Ontwikkeling en Welzijn die perfect passen binnen het thema ‘Fit for the Future’ van Groeien zonder Grenzen dit jaar, hebben we ook een speciale ruimte gecreëerd voor een selectie workshops gericht op de C-suite. Deze workshops waren bedoeld voor leidinggevenden en zij die interesse hebben in het verfijnen van hun leiderschapskwaliteiten. De dag beloofde een passende mix van kennis en plezier te zijn, dus lees verder om kort terug te kijken op de hoogtepunten van de workshops in de categorie C-suite! 

SkillFull – Navigeer door de AI revolutie 

De eerste workshop van de C-suite werd geleid door Joost Modderman, vergezeld door zijn collega Tatjana, met een boeiende verkenning van Artificial Intelligence. Waar onder andere virtual reality, serious games en wereldwijde ontwikkelingen van AI aan het licht kwamen. 

De deelnemers die vooraf waren ingeschreven, hadden naar de aanloop van de workshop al een leiderschapsgame gespeeld en een vragenlijst ingevuld om hun leiderschapskwaliteiten te beoordelen. Nu, met een zaal vol verwachtingsvolle gezichten, begon Joost met een reeks intrigerende AI-gegenereerde video’s, variërend van dansende beren tot verkeerssituaties. De beelden waren verbazingwekkend realistisch, en dit is nog maar het begin. 

Daarna begon de interactie al snel, met sta-zit stellingen die de deelnemers dwongen na te denken over hun eigen relatie met AI. Van dagelijks gebruik tot prognoses voor de toekomst, de stellingen brachten de groeiende invloed van AI aan het licht, terwijl de deelnemers zich bewust werden van hun eigen positie in deze technologische revolutie. Toen de laatste stelling, “Ik weet precies waar we over een jaar staan”, ter sprake kwam, was er niemand meer die bevestigend kon antwoorden. 

Maar het hoogtepunt van de workshop was de diepe duik in de leiderschapsgame van SkillFull. In deze online simulatie word je als deelnemer uitgedaagd om leiding te geven aan een diverse groep teamleden met uiteenlopende behoeften en persoonlijkheden. Met elke beslissing die je nam, ging de game over in een ander scenario. Alleen riep dit vragen op bij het publiek over de kloof tussen leiderschap in een virtuele omgeving en de realiteit van de werkvloer, waar druk natuurlijk een grote rol speelt. Hieruit ontstond een levendige discussie waarin verschillende standpunten naar voren kwamen. 

Maar de innovatie stopte daar niet. SkillFull introduceerde hun nieuwste product; TalkTonic, een next level conversational AI-tool die deelnemers in staat stelt om te communiceren met virtuele teamleden uit de game middels een Teams-vergadering. Als demonstratie stelde Joost de chatbot allerlei vragen die het publiek opperde. Met verbazingwekkende precisie en natuurlijkheid reageerde de chatbot op de vragen en opmerkingen. Joost vertelde dat, in dit geval medewerker ‘Ellen’, geprompt is om te reageren vanuit haar doelen, waarden en relaties met andere collega’s. 

En zo kwam er alweer een einde aan de meeslepende reis door de wereld van Artificial Intelligence, en de deelnemers liepen de zaal uit met waardevolle kennis en een vernieuwde visie op AI en serious games. 

Xebia Academy- The Journey to a Future-Fit Organization 

De tweede workshop van de C-suite, geleid door Rik de Groot van Xebia Academy, dompelde de deelnemers onder in de praktische strategieën en gedragsveranderingen die de kern vormen van Future-Fit organisaties. 

Als start van de workshop zette Rik een Mentimeter in om de rollen van de aanwezigen in de zaal te achterhalen, waarbij HR als veelvoorkomend antwoord naar voren kwam. Gevolgd door een intrigerende vraag over hoe een Future-Fit organisatie in één woord zou worden omschreven. Antwoorden zoals wendbaarheid, innovatie en flexibiliteit kwamen groot op het scherm te staan, waardoor de discussie van de dag meteen duidelijk werd. 

Rik legde vervolgens uit wat een Future-Fit organisatie inhoudt en benadrukte het belang van innovatie en het bijhouden van veranderingen, samen met de niet te vergeten rol van medewerkers zelf. Hij wees op de risico’s van ongebalanceerde patronen, zowel vanuit externe invloeden als vanuit de interne dynamiek van een organisatie. De deelnemers kwamen tot de conclusie dat concurrentie en markt als externe invloed en regelgeving en standaarden als interne invloed de meest impactvolle patronen binnen hun organisaties zijn. 

Het boeiende concept van leadership agility en multiplayer leadership stonden als volgende agendapunt op de planning. Deze nieuwe inzichten in leiderschap zullen ongetwijfeld een diepgaande invloed hebben op de toekomst van werkend Nederland, waarbij het vermogen om snel te schakelen en om op meerdere niveaus te leiden steeds belangrijker wordt. Rik deelde ook verschillende slimme communicatiestrategieën en belangrijke kwaliteiten voor effectief leiderschap. De deelnemers waardeerden de leiderschapsstijlen mensgericht, coachend en directief het meest. Aan de hand van stellingen ontstond er nog een mooie discussie over in hoeverre je transparant kan zijn als leider naar je werknemers toe. 

De workshop eindigde met de key-takeaways voor het creëren van een Future-Fit organisatie, waardoor de deelnemers helemaal waren klaargestoomd om deze uitdaging aan te gaan. 

Happy Good Talks- Storytelling voor bazen 

Na een welverdiende pauze stond de derde workshopronde van de dag op het programma, met niemand minder dan Marco Pesch, eigenaar van Happy Good Talks, die zijn geheimen van storytelling met ons deelde. 

Marco trapte de workshop af met een ouderwetse steen-papier-schaar-battle tussen alle deelnemers, wat al snel zorgde voor een levendige en ontspannen sfeer die de rest van de sessie zou bepalen. 

De energie bleef hoog, want Marco opende zijn verhaal met een tip voor het publiek: het altijd toejuichen van de spreker, want een beetje steun kan een toespraak naar nieuwe hoogten tillen! Het publiek reageerde met een groot applaus, wat meteen de toon zette voor een interactieve en boeiende workshop. 

Vervolgens liet Marco een kort fragment zien van een succesvolle TED-talk van Graham Hill, waarin de drie basisingrediënten van een meeslepend verhaal naar voren kwamen. De belangrijkste elementen waren: 

  • Herkenning – Als jij je niet herkent in een verhaal, stop je automatisch met luisteren. 
  • Spanning – Spanning in zakelijke context heet een probleem, zo haak je niet af. 
  • Opluchting – Contrast met spanning en illustreert de oplossing. 

Marco onderstreepte ook het belang van een goed opgebouwde structuur in een verhaal, waarbij hij aan de hand van een voorbeeld van Pixar illustreerde hoe de juiste volgorde de aandacht van het publiek kan vasthouden.  

Maar daar bleef het niet bij. Marco vertelde dat een verhaal niet compleet is zonder een boeiende anekdote, met als leidraad de BEB-methode: Beschrijving van de situatie, Emotie en Bewijsvoering. Hij reflecteerde hierbij op de keynote van Deborah Nas eerder op de dag, die op vergelijkbare wijze een verhaal deelde over haar vakantie. 

Deelnemers werden aangemoedigd om na te denken over een moment waar ze trots op waren en dit te delen volgens de BEB-methode, waarnaar een deelnemer naar voren werd geroepen voor een demonstratie – en met succes! Een pakkend verhaal, daverend applaus en waardevolle feedback van Marco volgde. 

Als afsluiter werd nog een keer herhaald dat herkenning toevoegen, contrast vergroten en een goed opgebouwde BEB, ervoor zullen zorgen dat jij een baas wordt in storytelling. Het was een inspirerende sessie en een prachtige afsluiting van een enerverende dag!

Boeken we een
demo?