Inzetten van AI binnen HR

AI

Meebewegen met AI is cruciaal

Verandering brengt standaard weerstand teweeg. Mensen houden nou eenmaal van voorspelbaarheid en regelmaat. Verandering staat hier echter lijnrecht tegenover. Het credo ‘wat de boer niet kent, eet hij niet’, lijkt hierbij de leidraad. Zo geldt dat ook voor Artificial Intelligence (AI). In veel sectoren speelt momenteel het vraagstuk in hoeverre dit moeten worden geïmplementeerd in de huidige vorm van werken. De aversie hiertegen lijkt vooral gebaseerd te zijn op het feit dat het af zou doen in de menselijke factor. Het is logisch dat er een verband wordt gelegd tussen ‘online’ en minder menselijk. Daarentegen heeft het doorvoeren van AI niet als resultaat dat je ‘meer achter de laptop’ gaat zitten of dat we minder menselijk worden. Deze associaties hebben alleen maar tot gevolg dat de voordelen van AI worden ondergesneeuwd.

Binnen Archipel hebben wij wel de voordelen van AI durven stap durven inzien; door middel van slimme scans en algoritmes worden er persoonlijke suggesties gegeven die naadloos aansluiten bij jouw manier van werken. Iets wat we zonder de implementatie van AI niet voor elkaar hadden gekregen. Bij Archipel heeft dit dus duidelijk een positieve consequentie. Deze connotatie zou ook voor HR in het algemeen moeten gelden. De pandemie heeft voor HR de nodige obstakels gevormd. Onder andere de hybride manier van werken, virtuele rekrutering en een focus op diversiteit en inclusie zijn hier resultaat van. Alleen door middel van nieuwe platforms en technologieën kan je als HR meekomen. AI is hier cruciaal in.

AI inzetten om HR te verbeteren

Oorzaak wantrouwen AI

Artificial Intelligence, ofwel AI, is de theorie en ontwikkeling van computersystemen om taken uit te voeren waar voorheen ‘menselijke’ intelligentie voor nodig was. Denk aan visuele perceptie, herkennen van spraak en automatisch vertalen. AI is al in een ver gevorderde manier geïmplementeerd in ons huidige leven. Dit gaat om geautomatiseerde chatbots of ‘product tagging’ die allemaal bijdragen aan een meer gepersonaliseerd aanbod. Desondanks zorgt dit er niet voor dat consumenten AI waarderen. In hoeverre dit ook probeert de menselijke intelligentie na te bootsen, zal dit altijd tekortschieten op het gebied van  ‘voelen’. Dit is wat consumenten stoort en de oorzaak is van het wantrouwen richting AI.

Employee experience

Vandaag de dag is het behouden en aantrekken van talent binnen HR fundamenteel. HR moet voor de dag komen met een uitstekende employee experience wil het kans maken op de huidige arbeidsmarkt. Het gebruiken van data om problemen in kaart te brengen is hier een voorbeeld van. Het kan zijn dat iedere sollicitant telkens weer met dezelfde missende competenties naar voren komt. Door deze data voorafgaand te verzamelen en identificeren, kun je grotere problemen voorkomen. Dit geldt ook voor het werven van nieuwe klanten. Met AI kun je sneller en beter potentiële klanten aantrekken die echt naar jou op zoek zijn. Wanneer je beter weet wie jouw publiek is, kan je met bijvoorbeeld je content meer inspelen op wat deze persoon nodig heeft.

Empathie niet ten koste van AI 

Inspelen op jouw behoeftes

Een hang naar empathie is meer dan logisch in een wereld waar steeds meer gedigitaliseerd wordt. Het begrijpen van de gevoelens van een ander kan je niet aan een computersysteem overlaten, ook al is dit nog zó slim. Echter volgt hieruit de vraag; in hoeverre ligt deze empathie wel in het vermogen van menig organisatie zonder het gebruik van AI. In hoeverre is de ‘customer-experience’ bestaande uit niet gepersonaliseerd aanbod wel zo klantvriendelijk?

Wanneer je ergens je e-mailadres achterlaat, kan je een stortvloed aan ongewenste mails verwachten. Allemaal met maar één doel: jou dingen verkopen die je (vaak) niet eens wilt. Deze vorm van communicatie heeft weinig te maken met jouw behoeftes. Met een beter begrip wat AI voor jou als consument kan doen, hoeft dit niet langer het geval te zijn. Het moet worden gezien als een middel waarmee we sneller ons beoogde doel kunnen bereiken. Voorbeelden zijn de voorgestelde suggesties die je krijgt bij Netflix en Google Translate. Besef hoeveel tijd er wordt gewonnen door deze processen te automatiseren middels AI.

AI combineren met menselijke factor

De oplossing is dus het combineren van het beste wat zowel mensen als AI te bieden hebben. We moeten gaan inzien dat de menselijke factor altijd nodig blijft. AI kan alleen in combinatie met deze menselijke factor de juiste afwegingen maken. Organisaties moeten transparanter zijn als het gaat om het toepassen hiervanI. Op deze manier wordt er ook al beter begrepen hoe AI precies werkt. Mensen moeten hun verantwoordelijkheid nemen als het gaat om het implementeren van AI. Het erkennen van de kracht van AI, maar ook het compenseren voor de tekortkomingen horen hierbij. Bedrijven kunnen door middel van verantwoordelijk implementeren van AI alles eruit halen wat erin zit. Wanneer dit gebeurt, heeft HR ook meer de tijd om zich te focussen op de ‘menselijke’ kant. Dit hebben we bij Archipel al laten zien, nu jij nog.

Wat hebben we geleerd?

Artificial Intelligence moet dus worden ingezet om HR te laten excelleren. Archipel Academy heeft al laten zien dat middels ons Learning Experience Platform medewerkers het meeste uit zichzelf kunnen  halen. Verschillende processen worden uit handen genomen, waardoor er juist mééŕ tijd is voor die zo geliefde ‘menselijke factor’.

over Archipel Academy

Archipel Academy is met nominaties zoals de FD Gazelle en Blue Tulip een van de snelst
groeiende én innovatieve bedrijven van Nederland. Enkele jaren geleden stelden we onszelf de vraag: kan leren binnen organisaties niet overzichtelijker, goedkoper en impactvoller? We hebben inmiddels bewezen van wel. Organisaties zoals Heineken, Philips, VodafoneZiggo en Enexis leren via één centraal Learning Experience Platform (LXP) dat medewerkers middels hoogwaardige scans, slimme algoritmes en persoonlijk leeradvies helpt bij het zetten van de volgende stap. Het proces van organiseren tot factureren nemen we daarbij volledig uit handen. Zo kan de organisatie zich richten op zijn core business. Alle expertise in leren heb je daarnaast binnen handbereik: van individueel opleidingsadvies tot consultancy. Dat is hoe we organisaties laten groeien zonder grenzen.


Dit wil ik ook!

Boeken we een
demo?