De belangrijkste future skills voor overheidsmedewerkers

Honderd jaar geleden werden werknemers vooral gezien als verwisselbare radertjes in een machine. De ene lopende band medewerker was ongeveer net zo productief als de andere, maar in het digitale tijdperk is dit niet langer zo en is het meest waardevolle werk cognitief van aard. Overheidsmedewerkers zullen daarom hun creatieve- en kritische denkvaardigheden moeten inzetten om complexe problemen op te kunnen blijven lossen. Daar is constante digitale bijscholing voor nodig. De digitale economie vereist namelijk nieuwe ideeën, informatie en bedrijfsmodellen.

Om aan deze behoefte te voldoen moeten overheidsmedewerkers hun digitale behendigheid consequent opfrissen. HR zal hiervoor een continue leeromgeving moeten creëren en deze bevorderen. Wat ook betekent dat kennisverwerving en transparantie onderdeel moeten worden van de dagelijkse bedrijfsvoering.

Maar welke skills zullen ervoor zorgen dat gemeenten en overheidsinstellingen klaar zijn voor de toekomst? Dat lees je in deze whitepaper.

Boeken we een
demo?