Workshops veerkracht Groeien zonder Grenzen

Workshops veerkracht GzG

Veerkracht: de sleutel tot persoonlijke groei en teamdynamiek 

Veerkracht is niet alleen het vermogen om terug te veren na tegenslagen; het is ook een essentiële kwaliteit die ons helpt te groeien, ons aan te passen en te floreren in een constant veranderende wereld. Tijdens het evenement Groeien zonder Grenzen werd deze pijler verkend door middel van drie uiteenlopende maar diepgaande workshops. Deze sessies boden de deelnemers inzichten en vaardigheden om zowel hun persoonlijke veerkracht te versterken als bij te dragen aan een positieve teamdynamiek. 

Vlirdens: Fit op je werk
De workshop “Fit op je werk” aangeboden door Vlirdens, bood een diepgaande verkenning van hoe individuen en organisaties veerkracht kunnen ontwikkelen in het gezicht van constante verandering. De sessie begon met een eenvoudige, doch krachtige oefening: het wisselen van stoelen. Deze handeling, hoewel klein, diende als een metafoor voor verandering en de diverse reacties die het kan oproepen. Het illustreerde hoe verandering, hoewel vaak oncomfortabel, ook kansen voor groei en vernieuwing biedt. 

Centraal in de discussie stonden de drie theorieën van wendbaarheid, met een speciale focus op de “U-turn” theorie van Peter Senge. Deze theorie illustreert het proces van aanpassing aan verandering als een reis: beginnend met ontkenning en weerstand, gevolgd door een periode van reflectie en acceptatie, en culminerend in de adoptie van een nieuwe visie en transformatie. Deelnemers leerden dat elke fase essentieel is en dat veerkracht vereist dat men zich bewust is van en openstaat voor deze cyclische natuur van verandering. 

Een ander belangrijk thema was neuroplasticiteit, het vermogen van de hersenen om zich te herorganiseren door nieuwe verbindingen te vormen. Dit concept benadrukte de inherente capaciteit van mensen om te leren en zich aan te passen, zelfs onder moeilijke omstandigheden. De workshop benadrukte dat veerkracht niet een statische kwaliteit is, maar een ontwikkelbare vaardigheid die versterkt kan worden door bewustzijn, oefening en reflectie. 

Deelnemers werkten met casestudies die de theorieën in praktijk brachten, waardoor ze inzicht kregen in hoe deze concepten toegepast kunnen worden in hun persoonlijke en professionele leven. Deze interactieve benadering hielp de deelnemers om de abstracte concepten van veerkracht en veranderingsmanagement te vertalen naar concrete acties en strategieën. 

Make-A-Wish: ongekende veerkracht
De workshop georganiseerd door Make-A-Wish bood een ontroerend inzicht in hoe het vervullen van de diepste wensen van ernstig zieke kinderen een ongekende bron van veerkracht en hoop kan zijn. De sessie opende met een introductie tot de missie en het werk van Make-A-Wish, gevolgd door verhalen van kinderen wiens levens zijn veranderd door de ervaring van hun wensvervulling. 

Een bijzonder moment was de getuigenis van een “Wish Child”, die deelnemers meenam op zijn persoonlijke reis door ziekte, wensvervulling en herstel. Deze verhalen boden niet alleen een venster op de emotionele impact van het werk van Make-A-Wish, maar benadrukten ook het belang van hoop en positiviteit in het gezicht van levensbedreigende uitdagingen. 

De workshop verkende de zorgvuldige planning en uitvoering van een Wish Journey, van de eerste wens tot de blijvende herinnering. Deelnemers leerden over de zorgvuldige afwegingen die worden gemaakt om elke wenservaring uniek en persoonlijk te maken, rekening houdend met de individuele behoeften en omstandigheden van elk kind. 

Interactieve sessies nodigden deelnemers uit om na te denken over het concept van veerkracht in hun eigen leven en hoe positieve ervaringen kunnen dienen als een tegenwicht voor negatieve. De workshop benadrukte dat veerkracht niet alleen gaat over het overleven van tegenslagen, maar ook over het vinden van vreugde en betekenis in moeilijke tijden. 

Deze diepgaande verkenning van veerkracht door de lens van verandering en hoop bood deelnemers waardevolle inzichten en inspiratie om de uitdagingen in hun eigen leven met vernieuwde kracht en optimisme aan te gaan. 

Mental Sparring: fysiek en mentaal
Richard Bertou’s workshop “Mental Sparring” combineerde de fysieke aspecten van boksen met de mentale aspecten van coaching om een unieke benadering van persoonlijke ontwikkeling en teambuilding te bieden. Deelnemers leerden over zelfvertrouwen, weerbaarheid en leiderschap, niet alleen door gesprekken en reflectie maar ook door de directe, fysieke ervaring van boksen. Deze aanpak benadrukte het belang van uit je hoofd komen en in je lichaam stappen, waardoor natuurlijk gedrag zichtbaar wordt en persoonlijke en collectieve potentieel ontdekt kan worden. 

Boeken we een
demo?