Moedige gesprekken: sociale veiligheid als motor voor groei

Sociale veiligheid

Comfortabel en veilig klimaat

Sociale veiligheid is een belangrijk aspect binnen organisaties. Het gaat hierbij om een klimaat waarin medewerkers zich veilig en comfortabel voelen om zichzelf te zijn, ideeën te delen en fouten te maken zonder dat ze daarvoor gestraft worden. Het is een gevoel van vertrouwen dat medewerkers hebben dat ze kunnen bijdragen aan de organisatie zonder dat dit consequenties heeft voor hun positie of status.

Sociale veiligheid

Op het Groeien zonder Grenzen festival gaf Relevance een workshop over het belang van sociale veiligheid voor de ontwikkeling van medewerkers. Relevance, een merk van Schouten & Nelissen, biedt leerprogramma’s aan op het gebied van leiderschap, power skills en change management. Spreker Ashmita Krishna Sharma opende de workshop met een anekdote over een moment waarop ze zich niet veilig voelde om haar mening te geven tijdens een werkoverleg. Dit moment illustreerde hoe belangrijk sociale veiligheid is voor medewerkers om zich comfortabel te voelen hun stem te laten horen.

Een quote uit de workshop bleef hangen was die van Amy Edmondson, specialist op het gebied van sociale veiligheid: “Questions are really powerful in creating safety – they indicate to someone that you actually want to hear their voice.”

Veilig voelen

Uit onderzoek blijkt dat teams die minder met elkaar communiceren, minder fouten lijken te maken dan teams die méér met elkaar communiceren. Wat bleek? Het was niet dat de teams die minder communiceren daadwerkelijk minder fouten maken maar deze fouten minder met elkaar deelden omdat ze minder het gevoel hadden dit bespreekbaar te kunnen maken. Dit laat zien dat het creëren van een omgeving waarin medewerkers zich veilig voelen om fouten te maken en te leren van hun fouten van groot belang is voor de ontwikkeling van medewerkers en teams.

Volgens het IPIE-model (Interactionele Probleemoplossing en Implementatie Effectiviteit) speelt sociale veiligheid zich vooral af in de onderstroom, oftewel het deel van de communicatie dat niet altijd zichtbaar is. Hierbij gaat het om het gevoel dat medewerkers hebben bij hun collega’s en het vertrouwen dat ze hebben in de organisatie. Het is belangrijk dat HR- en L&D-professionals aandacht besteden aan deze onderstroom om een klimaat van sociale veiligheid te creëren.

Conclusie

Het is belangrijk om de sociale veiligheid te benadrukken en stimuleren binnen organisaties. Door te werken aan het creëren van een veilige omgeving waarin medewerkers zich vrij voelen om fouten te maken en hun meningen te geven zal dit ook meer ruimte geven voor groei en ontwikkeling.

 

Boeken we een
demo?