Hoe gedragswetenschap je kan leren om de prestaties van je medewerkers te verbeteren

Gedragswetenschap

Gedragswetenschap benutten om de prestaties van medewerkers te stimuleren

Gedragswetenschap heeft de afgelopen jaren veel aandacht gekregen, omdat bedrijven op zoek zijn naar innovatieve manieren om de prestaties en motivatie van medewerkers te verbeteren. Volgens een rapport uit 2017 van Deloitte beschouwt 68% van de ondervraagde HR-professionals het verbeteren van de medewerkerservaring als hun topprioriteit, gedragswetenschap kan een sleutelrol spelen bij het bereiken van dit doel. In deze blog zullen we onderzoeken hoe bedrijven gedragswetenschap kunnen benutten om veranderingen in het gedrag van medewerkers te bewerkstelligen, waarbij we inzichten gebruiken uit een workshop die door Xebia werd gegeven tijdens het Groeien zonder grenzen evenement van Archipel Academy.

Xebia’s Workshop

Tijdens het Groeien zonder grenzen evenement verzorgde Xebia, een gerenommeerd IT-adviesbureau, een workshop die HR-professionals en directeuren introduceerde aan de kracht van gedragswetenschap op de werkvloer. Het evenement, bijgewoond door meer dan 300 HR-experts en leiders, toonde het potentieel van gedragsinterventies om het gedrag van medewerkers te transformeren, wat uiteindelijk leidt tot verbeterde prestaties en tevredenheid.

Het Rekenspel: Een Praktische Demonstratie 

Om de principes van gedragswetenschap te illustreren, ontwierp het team van Xebia een interactief rekenspel. Deelnemers werd gevraagd om wiskundige vragen op te lossen zonder een rekenmachine te gebruiken. Gedurende het spel manipuleerden de hosts de beloningen en straffen voor respectievelijk juiste en onjuiste antwoorden. Daarnaast werd de mogelijkheid aangeboden om een vraag over te slaan, dit werd om de vijf vragen aangeboden. Deze optie werd tijdens het spel afwisselend in- en uitgeschakeld.

Stap 1: Het vaststellen van basaal gedrag

Aanvankelijk begon het spel met een vaste beloning voor het geven van een juist antwoord en een vaste straf voor een onjuist antwoord. Dit stelde de hosts in staat om het basale gedrag en de prestaties van de deelnemers te observeren, wat een basis vormde voor de volgende stappen.

Stap 2: Het manipuleren van beloningen en straffen

Vervolgens veranderden de presentatoren de beloningen en straffen. Wanneer de beloning voor een goed antwoord toenam, werden de deelnemers gemotiveerder en ijveriger en streefden ze naar het juiste antwoord. Omgekeerd, als de straf voor een fout antwoord toenam, werden de deelnemers voorzichtiger en angstiger en controleerden ze hun werk dubbel om fouten te voorkomen. Ze willen geen punten verliezen.

Stap 3: Controle van de effecten van variabele overslaande kansen

Naarmate het spel vorderde, schakelden de hosts de optie om vragen over te slaan in en uit. Als de optie beschikbaar was, toonden de deelnemers meer strategisch denken, omdat ze de potentiële winst en het verlies van het overslaan van een vraag tegen elkaar afwogen. Er was meer rust op dat moment omdat de deelnemers een veiliger gevoel hadden (je mocht een vraag overslaan zonder punten in te leveren). Wanneer de optie werd verwijderd, werden de deelnemers gedwongen elke vraag te beantwoorden, ongeacht de moeilijkheidsgraad.

Gedragsinzichten uit het spel

Het rekenspel toonde aan dat werkgevers het gedrag en de emoties van hun werknemers aanzienlijk kunnen beïnvloeden door beloningen, straffen en kansen aan te passen. Wanneer bijvoorbeeld de beloningen werden verhoogd, steeg de motivatie, terwijl wanneer de straffen werden verhoogd, de werknemers voorzichtiger werden.

Bovendien bleek dat het bieden van opties aan werknemers, zoals de mogelijkheid om een vraag over te slaan, hen in staat kan stellen strategische beslissingen te nemen die aansluiten bij hun sterke en zwakke punten. Dit draagt uiteindelijk bij aan meer betrokkenheid en tevreden werknemers.

 

Conclusie

Gedragswetenschap biedt een krachtig instrument voor bedrijven die de prestaties en tevredenheid van hun werknemers willen verbeteren. Zoals de workshop van Xebia op het evenement Groeien zonder grenzen van Archipel Academy liet zien, kan het begrijpen en toepassen van de principes van gedragswetenschap leiden tot significante verschuivingen in het gedrag van medewerkers, waar uiteindelijk zowel de medewerkers als de organisatie van profiteren. HR-professionals en directeuren zouden moeten overwegen deze inzichten op te nemen in hun strategieën voor werknemersbetrokkenheid, prestatiemanagement en algemene talentontwikkeling.

Boeken we een
demo?