Technologische Innovatie: vriend of vijand voor HR- en L&D-professionals 

Keynote Deborah Nas GzG

Technologische innovaties gaan sneller dan ooit tevoren, HR- en L&D-professionals staan voor de uitdaging om de impact ervan op de werkvloer te begrijpen en te beheren. Tijdens de keynote sessie van Deborah Nas, expert op het gebied van technologische innovatie, werden waardevolle inzichten gedeeld die licht werpen op deze uitdagingen en kansen. 

Technologie: een tweesnijdend zwaard
Deborah Nas opent met de vraag: “Technologie, vriend of vijand?” Het antwoord hangt af van perspectief. Technologie heeft de kracht om ons leven en werk ingrijpend te veranderen, maar brengt ook uitdagingen met zich mee. De digitale transformatie wordt vaak vertraagd door organisatiestructuren, oude IT-systemen en menselijk gedrag. Dit benadrukt de noodzaak om niet alleen technologische tools te omarmen, maar ook om de organisatiecultuur en -structuren aan te passen die innovatie ondersteunen. 

De menselijke factor: technologie door verschillende lenzen
Deborah Nas illustreert de complexiteit van onze relatie met technologie door persoonlijke verhalen over haar zoon, die van jongs af aan een fascinatie voor digitale apparaten toonde. Deze anekdotes belichten niet alleen de natuurlijke affiniteit van de jongere generatie met technologie maar ook de innerlijke strijd die velen van ons ervaren. Als moeder maakte Nas zich zorgen over de potentiële negatieve effecten van schermtijd, terwijl ze als technologie-expert de onbegrensde mogelijkheden ziet die deze digitale wereld biedt. Deze dualiteit in perceptie benadrukt de noodzaak voor HR- en L&D-professionals om een evenwichtige benadering te vinden in het faciliteren van technologische adoptie, waarbij zowel de kansen als de mogelijke valkuilen worden erkend. 

Angst versus vooruitgang: de strijd om acceptatie
Een van de meest opvallende punten in haar presentatie is de rol van angst in onze perceptie van technologie. Historisch gezien hebben nieuwe technologieën altijd weerstand opgeroepen, van de uitvinding van het schrift tot de introductie van het internet. Deze weerstand is vaak geworteld in angst voor het onbekende en een verlies van controle.  

Een fascinerend aspect van technologische acceptatie is hoe onze persoonlijke ervaringen en referentiekaders onze percepties vormen. Deborah Nas laat dit met de vergelijking tussen Minecraft en Lego zien. Minecraft, een digitaal spel dat ongekende vrijheid en creativiteit biedt, wordt vaak gezien als inferieur aan het fysieke speelgoed Lego, simpelweg omdat velen van ons zijn opgegroeid met Lego en het begrijpen en waarderen. Dit ondanks het feit dat Minecraft in veel opzichten superieur kan zijn in het stimuleren van creativiteit en samenwerking. Deze voorkeur voor het bekende boven het nieuwe kan een barrière vormen voor het omarmen van technologische innovaties. 

Verder verdiept Nas deze discussie met een provocerend gedachtenexperiment: wat als boeken waren uitgevonden na videogames? Zouden we dan boeken bekritiseren als slecht voor het brein en de persoonlijke ontwikkeling, gezien de rijke, interactieve ervaringen die games bieden? Dit experiment daagt ons uit om onze vooroordelen te heroverwegen en te erkennen dat onze weerstand tegen nieuwe technologieën vaak meer zegt over ons en onze comfortzones dan over de technologie zelf. 

Voor HR en L&D professionals ligt er een belangrijke taak in het adresseren van deze angsten in technologische veranderingen. Het is essentieel om medewerkers te begeleiden in het uitbreiden van hun referentiekaders en het waarderen van nieuwe manieren van leren en werken. Dit vereist niet alleen het introduceren van nieuwe technologieën op de werkvloer, maar ook het cultiveren van een cultuur waarin verandering wordt omarmd als een kans voor groei en ontwikkeling. 

Voorbeelden van technologische transformatie
Nas deelt talrijke voorbeelden van hoe technologie de manier waarop we werken transformeert. Adobe’s AI-assistent die PDF’s interpreteert, juridische AI-tools zoals Harvey die juridische documenten verwerken, en de integratie van AI in accountancy door Deloitte zijn slechts enkele voorbeelden van hoe technologie taken kan stroomlijnen en efficiëntie kan verhogen. Deze voorbeelden benadrukken de potentie van AI en andere technologieën om niet alleen routinematige taken te automatiseren maar ook om professionals te ondersteunen in complexere werkzaamheden. 

Toekomst van werk en de digitale kloof
De nadruk ligt tijdens haar keynote op de ongekende snelheid waarmee technologische innovaties zich ontwikkelen, een tempo dat zelfs voor experts moeilijk bij te houden is. Grote bedrijven en startups investeren miljarden in de ontwikkeling van geavanceerde technologieën zoals generatieve AI, met OpenAI en andere spelers die aanzienlijke bedragen ophalen. Deze snelle vooruitgang belooft een diepgaande impact op de arbeidsmarkt, waarbij de taken, vaardigheden en rollen die werknemers moeten vervullen, aanzienlijk zullen veranderen. 

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft onderzoek gedaan naar de impact van AI op banen en geconstateerd dat in ontwikkelde economieën zoals Nederland, ongeveer 60% van de banen sterk beïnvloed zal worden door AI, waarvan de helft mogelijk negatief. Dit heeft gevolgen voor verschillende beroepsgroepen: 

  • Essentiële diensten zoals politie en brandweer zullen waarschijnlijk niet direct door AI worden vervangen, maar zullen wel profiteren van technologische ondersteuning voor snellere detectie en voorspelling van incidenten. 
  • De middenklasse, waaronder callcentermedewerkers, staat voor uitdagingen omdat AI bepaalde taken efficiënter kan uitvoeren, wat kan leiden tot een afname van banen in deze sector.  
  • Hooggeschoolde professionals zoals juristen en accountants kunnen aanzienlijk profiteren van AI door efficiëntiewinst en het uitbesteden van routinematige taken, waardoor ze zich kunnen concentreren op complexere en waardevollere activiteiten. 

Een andere belangrijke observatie is de groeiende digitale kloof. Jongere generaties, die opgroeien met digitale technologieën, omarmen nieuwe tools en platforms veel sneller dan oudere generaties. Deze kloof dreigt groter te worden naarmate technologie zich verder ontwikkelt, wat organisaties voor de uitdaging stelt om strategieën te ontwikkelen die inclusiviteit en levenslang leren bevorderen. 

De rol van HR en L&D in een technologische toekomst
De inzichten van Nas benadrukken de onmisbare rol die HR- en L&D-professionals spelen in het navigeren van de digitale transformatie. Zij zijn de brug tussen technologie en medewerkers, verantwoordelijk voor het creëren van een omgeving waarin innovatie wordt gestimuleerd en waar medewerkers worden voorbereid op de toekomst. Dit vereist niet alleen een diepgaand begrip van de technologische tools zelf maar ook van de menselijke aspecten van verandermanagement. 

Conclusie
De keynote van Deborah Nas biedt een rijk perspectief op de uitdagingen en kansen die technologische innovatie met zich meebrengt voor HR en L&D professionals. Door een evenwicht te vinden tussen het omarmen van technologische mogelijkheden en het adresseren van menselijke zorgen, kunnen zij een sleutelrol spelen in het vormgeven van een toekomst waarin technologie daadwerkelijk als een vriend wordt beschouwd. Het gaat er niet alleen om technologie te integreren in onze werkprocessen, maar ook om een cultuur te creëren die innovatie verwelkomt en waarin elke medewerker zich bekwaam en voorbereid voelt om de digitale toekomst tegemoet te treden. 

Boeken we een
demo?