De 5 belangrijkste HR-trends van 2022

HR

Een nieuw jaar zorgt voor nieuwe trends

Nu 2022 is aangebroken, is het tijd om vooruit te gaan kijken. Wat houdt dit nieuwe jaar in op het gebied van HR? Inmiddels houdt het coronavirus ons nu al twee jaar in zijn greep. Voor veel mensen werd thuiswerken de regel. Die ontwikkeling vraagt ook een andere inspanning van HR. Het thuiswerken is namelijk niet altijd van positieve invloed op het welzijn van werknemers. Voor HR is dit welzijn echter wel cruciaal voor het succesvol houden van een onderneming. Alle nieuwe ontwikkelingen in acht genomen, moet HR dus blijven focussen op de dingen die écht belangrijk zijn: de werknemers. In 2021 hebben we geleerd om flexibeler te zijn en werknemers de mogelijkheid te geven autonomer te zijn binnen hun werk. Is hybride werken een blijvende manier van werken? Wat betekent het voor HR dat er meer vacatures openstaan dan er werkzoekenden zijn? Lees verder voor Archipel’s visie op de 5 HR-trends die ons dit jaar gaan bezighouden.

Trend 1: Duurzaam werkklimaat

Omscholing

Bij Archipel Academy weten we dat ‘blijven leren en ontwikkelen’ een must is om relevant te blijven. De wereld verandert snel en het blijft zaak om deze verandering daarom zo goed mogelijk bij te houden. Alleen als je innovatief en flexibel bent, ben je waardige concurrentie. Zo zorgen onder meer digitalisering en robotisering ervoor dat werknemers gedwongen worden om mee te bewegen. Het is in de huidige krappe arbeidsmarkt belangrijk dat je je werknemers zo veel mogelijk behoudt. Een duurzaam werkklimaat is hier de oplossing voor. Een duurzame werkgever zal er alles aan doen om zijn werknemers in zijn behoeftes tegemoet te komen. De ‘war of talent’ is nog lang niet voorbij. Bedrijven zijn om deze reden afgelopen jaar soepeler geworden met de eisen die aan bepaalde vacatures wordt gesteld. In plaats van het vereist stellen van een technische skill, zijn bedrijven nu bereid om te investeren in dit tekort aan kennis door middel van het aanbieden van trainingen en opleidingen.

Meer werkgelegenheid

Onderstaande afbeelding laat de voorspelling zien als het gaat om werkgelegenheid in Europa gebaseerd op cijfers van de afgelopen 20 jaar. Er komt dus een enorme toename in de vraag naar werknemers, nieuwe vaardigheden en expertise. In het komende jaar zullen de cijfers weer hetzelfde zijn als vlak voor de pandemie en zoals voorspeld alleen nog maar meer stijgen. Dit gaat ervoor zorgen dat er meer mensen werk gaan zoeken waardoor er een groter aantal mensen werkzaam gaat zijn. Daarnaast zorgt het er ook voor dat onze manier van opleiden gaat veranderen. De nieuwe banen komen voornamelijk voor op het gebied van groene energie, de zorg en transport. Een groot gedeelte van de bedrijven zal zich dus moeten reorganiseren met deze feiten in het achterhoofd gehouden.

Bureau of Labor Statistics, Citi Research, 2021

Trend 2: Data-driven HR

Versnelling van digitalisering

Deze trend komt eigenlijk jaarlijks wel terug, maar is ook in 2022 nog steeds van groot belang. De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat digitalisering in een versnelling is gekomen. Ook HR moet hier dus aan gaan geloven. Bij Archipel zijn we al volop bezig met het inzetten van AI om het gedrag van werknemers te voorspellen. In HR is het gebruik van data van betekenis om zo het gedrag van (potentiële) werknemers te voorspellen.

Persoonlijkheidstesten en effectscans

Data in de vorm van persoonlijkheidstesten en effectscans zijn momenteel het meest in gebruik. Binnen Archipel Academy maken we gebruik van slimme 360 graden scans, algoritmes op basis van AI en machine learning om ons LXP zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de behoefte van de klant. HR kan deze manier van data inzetten om haar beleid te verbeteren en kan op deze manier op meer dan alleen gevoel afgaan. Op voorhand kan er zo al worden uitgesloten of een werknemer geschikt is voor een bepaalde functie of overplaatsing. Talent vinden en houden wordt nog makkelijker. Daarnaast kunnen de meeste vacatures voor een groot gedeelte incompany worden opgevuld. Alleen wanneer je data op de juiste manier gebruikt, kan je inzicht krijgen in het talent wat je bedrijf eigenlijk al bezit. Deze doorgroeimogelijkheden maken werknemers ambitieus en zorgen ervoor dat het gevoel heerst dat alles eruit kan worden gehaald wat erin zit. Dit heeft verder alleen maar voordelen voor de gezondheid van het bedrijf zelf. Het inzetten van data wordt op deze manier niet meer gezien als een obstakel, maar als een aanwinst op het gebied van HR.

Trend 3: Psychologische veiligheid

Welzijn werknemer

We zien dat psychologische veiligheid een steeds belangrijker en bekender thema wordt binnen organisaties. Deze vorm van veiligheid heeft te maken met cultuur en gevoelens en vereist een hoop emotionele intelligentie. Psychologische veiligheid is essentieel om zo goed mogelijk te kunnen presteren als team. Joriene Beks en Hans van der Loo, experts op het gebied van psychologische veiligheid, kwamen in hun boek Psychologische Veiligheid (2020) met de vijf dimensies hiervan (zie onderstaande quote). HR moet in 2022 rekening houden dat de psychologische veiligheid van de werknemer in direct verband staat met het welzijn van de werknemer. Het bespreekbaar maken van mentale klachten en het focussen op inclusie en diversiteit valt hier ook onder.

Psychologische veiligheid             Effecten

Inclusie                                                Erbij horen
Delen                                                    Leren en groeien
Leveren                                               Betere prestaties
Uitdagen                                             Vernieuwingen
Positiviteit                                         Plezier, werkgeluk

Joriene Beks en Hans van der Loo, 2020

Mentale gezondheid

Het is al langer bekend dat bedrijfsziekte nummer 1 een burn-out is. Het CBS publiceerde een onderzoek waaruit bleek dat 1 op de 6 Nederlandse werknemers last heeft van klachten die op een burn-out lijken. In combinatie met de krapte op de arbeidsmarkt wordt het al snel duidelijk dat het grootste obstakel van economische groei niet computerchips of productieproblemen zijn; het zijn mensen. Bij HR staat natuurlijk het welzijn van de (potentiële) werknemer hoog op het prioriteitenlijstje. Bedrijven zorgen ervoor dat er een kantine is waar er een gezonde lunch kan worden gekocht en dat er een optie is om te sporten. Hoewel dit ook van positieve invloed is op de mentale gezondheid, is het niet hetzelfde als mentale klachten openlijk bespreekbaar te maken. Zeker nu met de onzekerheden die de coronacrisis met zich meebrengt, is mentale gezondheid iets om te erkennen binnen de arbeidswereld. Het welzijn van de werknemer staat per slot van rekening op nummer 1.

Inclusie en diversiteit

Daarnaast is het creëren van een inclusief en divers team ook van groot belang. Je veilig voelen betekent voor verschillende mensen op basis van hun achtergrond of sekse vaak iets anders. De problemen rond diversiteit en inclusie worden niet opgelost door het aannemen van meer mensen van kleur of het plaatsen van vrouwen in hogere functies. Als bedrijf moet je meer doen dan alleen een gevarieerd team creëren. Zorg ervoor dat mensen zich inclusief voelen en dat dit vanuit bovenaf ook wordt uitgestraald.

Trend 4: Hybride werken blijft de norm

Uitgewerkt hybride beleid

Het viel misschien te verwachten, maar hybride werken is een blijvertje. De verschillende lockdowns waarin we werden gedwongen om thuis te werken, hebben ons veel geleerd. Van alle kanten werden er tips gegeven over hoe je zo productief mogelijk bleef. Zelfs zonder lockdown bleef gedeeltelijk thuiswerken een dringend advies. Iedereen heeft wel gemerkt dat het niet te doen is om de hele werkweek thuis achter de laptop te zitten. Hybride werken is dus de nieuwe norm geworden en er wordt voorspeld dat dit zo blijft. Dit is de reden dat er een goed uitgewerkt hybride beleid nodig.

Budget anders besteden

Doordat er zo massaal op afstand werd gewerkt, besteedden bedrijven hun budget op een andere manier. Waar er eerst veel geld werd uitgegeven op het gebied van kantoorfaciliteiten, kon er nu geld worden gestopt in digitale verbeteringen. Mensen reageerden zo goed op deze veranderingen omtrent hybride werken dat er geen weg terug meer is. We hebben in deze pandemie laten zien dat de mensheid zich kan aanpassen op manieren die voorheen ondenkbaar waren. Ook moet er rekening worden gehouden met nieuwe vormen van virtueel samenkomen. Denk hierbij aan de metaverse, wat hybride werken nog meer zal transformeren tot een volwaardige manier van interactief samenwerken. De metaverse, waar je in 3D ruimtes met elkaar kan leren en samenwerken, gaat in de toekomst een enorme impact hebben op hoe we leren en ontwikkelen.  Voor zowel de kantoortijger als de werknemer die het liefst thuiswerkt, iedereen moet zich betrokken blijven voelen. Face-to-face interactie blijft belangrijk. Er moet vanuit HR een focus hierop komen. Blijf in contact met je werknemers en zorg dat er ten alle tijden een mate van verbinding aanwezig is binnen het bedrijf.

PEOPLE FIRST, BUSINESS SECOND.
‘PEOPLE AS THE PURPOSE OF THE BUSINESS’

The John Bersin Company, 2021​

Trend 5: Focus op leren en ontwikkelen

Groeien zonder grenzen

Bedrijven zoals Archipel Academy zijn in tijden niet zo in trek geweest. Leren moet persoonlijker, goedkoper en impactvoller. Als HR-afdeling is het essentieel om een bedrijf zoals Archipel Academy in de arm te nemen. Met alle expertise in leren binnen handbereik, maak je het voor HR gemakkelijk om tegemoet te komen aan de leerbehoefte van werknemers. Bedrijven zijn actief op zoek naar deze mogelijkheden om hun personeel om te laten scholen en extra vaardigheden aan te leren. Daarnaast heeft de pandemie ons laten zien dat als je als bedrijf niet snel genoeg reageert op veranderingen, dit fataal kan zijn. Je moet flexibel en innovatief zijn op het gebied van leren en ontwikkelen, en dit uitstralen naar huidige en potentiële werknemers.

Incompany trainingen volgen

Waar er voorheen niet per se veel waardering was voor incompany trainingen volgen, is dat nu volledig omgedraaid. Nu wordt het ingezet om een volwaardige concurrent te kunnen zijn op de hedendaagse arbeidsmarkt. Er is vandaag de dag sprake van een skill-gecentreerde mentaliteit wat ervoor zorgt dat bedrijven focussen op de skills die missen binnen hun arbeidskrachten. L&D wordt gedwongen om hun eigen teams ook incompany te ‘upskillen’. Archipel Academy en soortgelijke bedrijven spelen in op deze vraag. Één van de belangrijkste soorten skills zijn de powerskills. Dit zijn vaardigheden zoals het empathisch vermogen, vergevingsgezindheid of bescheidenheid.  De pandemie heeft ervoor gezorgd dat mensen de ruimte voelden om zich kwetsbaar op te stellen. Er moet focus blijven op vaardigheden die de mens menselijk maken.

Wat hebben we geleerd?

Al met al hebben de afgelopen twee jaar ons veel geleerd. Er werd ons gevraagd snel mee te bewegen met veranderingen waar we eerst misschien sceptisch over waren. Nu de meeste bedrijven steeds meer digitaliseren, wordt het al snel duidelijk: you’re in or you’re out. Dit komende jaar zal, zelfs met de kennis van deze HR-trends, voor de meeste bedrijven een uitdaging blijven. HR moet het heft in eigen hand nemen en de focus houden op wat echt belangrijk is: het welzijn van de werknemer.

over Archipel Academy

Archipel Academy is met nominaties zoals de FD Gazelle en Blue Tulip een van de snelst
groeiende én innovatieve bedrijven van Nederland. Enkele jaren geleden stelden we onszelf de vraag: kan leren binnen organisaties niet overzichtelijker, goedkoper en impactvoller? We hebben inmiddels bewezen van wel. Organisaties zoals Heineken, Philips, VodafoneZiggo en Enexis leren via één centraal Learning Experience Platform (LXP) dat medewerkers middels hoogwaardige scans, slimme algoritmes en persoonlijk leeradvies helpt bij het zetten van de volgende stap. Het proces van organiseren tot factureren nemen we daarbij volledig uit handen. Zo kan de organisatie zich richten op zijn core business. Alle expertise in leren heb je daarnaast binnen handbereik: van individueel opleidingsadvies tot consultancy. Dat is hoe we organisaties laten groeien zonder grenzen.


Dit wil ik ook!

Boeken we een
demo?

Wij nemen je graag mee door alle mogelijkheden van ons platform. Laat je gegevens achter zodat wij binnen 48 uur contact met je kunnen opnemen om samen een korte vrijblijvende online demo in te plannen.

*Via dit telefoonnummer zullen we contact opnemen om een meeting in te plannen.
*Belangrijk voor een presentatie die goed aansluit bij jouw organisatie.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.